viernes, 28 de marzo de 2008

Gardarraís seguros na nova autovía do Barbanza

No encontro que mantivemos con representantes de varios colectivos de moteiros do Barbanza acordamos insistir dende o Parlamento na necesidade urxente de variar o actual sistema de gardarraís. O noso compromiso foi solicitar á Xunta de Galicia a sustitución do 100% dos mesmos nas autoestradas para instalar así outros máis apropiados que poidan evitar amputacións en caso de accidente. O lóxico é reclamar dende xa que as novas insfraestructuras nas que se está traballando xa contemplen este cambio por elo nos próximos días faremos extensiva a nosa proposta á Autovía do Barbanza, onde xa se deben instalar novos dispositivos.

No hay comentarios: